HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä:

Kyrön Kulta-Kello OyKyröntie 35a 21800 KyröPuh: 02-4862277

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Toimitusjohta Markku Virtanen, puh 02-4862277

3. Rekisterin nimi: kyronkultakello.fi verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely tarkoitus: Asiakasrekiteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

5.Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin merkitään käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakasrekisteriin tallenentaan ne tiedot mitä itse asiakasilmoittaa tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietoja siirto EU:ntai ETA:n ulkopuolle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolle.

tech
Paytrail